reklamní agentura
billboardy
outdoorová reklama
venkovní reklama

Detail rodného listu billboardu

číslo: 6700136
adresa:Poděbrady (Dlouhopolsko), Hradecká
velikost:510x240
směr:E67, sm. Poděbrady
okolí:
poloha:kolmo
viditelnost:přes 100 m
umístění:obytná čtvr?, samostatný
komunikace:silnice I. třídy
Poděbrady (Dlouhopolsko), Hradecká
Poděbrady (Dlouhopolsko), Hradecká
IDOLS - reklamní agentura
Tyršova 26
290 01 Poděbrady
Tel.: 325 613 973
e-mail: idols@idolspodebrady.cz